Русскарт КУЗЯ Лакомкин

Русскарт

ОХУ-ын снэк бүтээгдэхүүний зах зээл дээр 18 жил тэргүүлж байгаа Русскарт нь олон улсын чанарын стандартыг бүрэн хангасан, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлсэн үйлдвэр юм. Нэр хүндтэй, олон улсын мэргэжлийн шинжилгээ, үнэлгээний байгууллагуудаас удаа дараа чанарын үнлэмж, шагнал хүртсэн нь энэхүү байр суурийг улам бататгаж байна.


КУЗЯ гурвалжин будааны өглөөний хоол

Үйлдвэрлэгч: Русскарт

Хэмжээ: 250гр

Улс: ОХУ